A community for Blockchain,
Artificial Intelligence and
Climate Change.

Cyber Peacekeeping Forces: de oplossing voor een hedendaags vraagstuk

Cyber Peacekeeping Forces bouwt aan het eerste platform ter wereld dat blockchain gebruikt om cybercrime-aanvallen te rapporteren. Het platform is bedoeld voor (inter)nationale samenwerkingen tussen handhavingsinstanties, bedrijven en burgers.

Het platform stroomlijnt het rapporteren van cybercrime-aanvallen door rapporteertijd te verkorten, bureaucreatie te verminderen, kosten te besparen, accurate statistieken te creëren en betrouwbare kennis over cyberdreigingen te verenigen en delen.

Het eerste platform ter wereld dat blockchain gebruikt om cybercrime-aanvallen te rapporteren, dat klinkt interessant. Maar wie zit erachter?

“Wij zijn vijf jonge, ambitieuze en praktisch ingestelde idealisten. Onze achtergronden variëren van cybersecurity, software-engineering en ondernemerschap. Wij geloven dat we samen de wereld kunnen veranderen en veiliger kunnen maken. Maar we zijn ook van mening dat dit alleen mogelijk is vanuit een samenwerking tussen bedrijven en overheidsinstanties die eerlijk en transparant zijn tegenover hun stakeholders. Om ervoor te zorgen dat hun middelen en inspanningen optimaal gebruikt worden, moet deze samenwerking goed gecoördineerd worden.”

“Wij geloven dat we samen de wereld kunnen veranderen en veiliger kunnen maken.”

Welk probleem pakken jullie aan?

“De aanhoudende groei van cybercrime vormt een aanzienlijke dreiging voor onze collectieve veiligheid. Het is zorgwekkend om te zien hoe een netwerk van cybercriminelen in staat is misbruik te maken van het feit dat we steeds meer afhankelijk zijn geworden van de technologie en het internet. Daar komt bij dat er een groeiend tekort is aan bekwame cybersecurity deskundigen. Dit maakt het probleem alleen maar groter. Doordat bedrijven vaak alleen binnen hun eigen kaders werken, staan ze er alleen voor als het gaat om grote netwerken van actieve georganiseerde netwerken van cybercriminelen.”

Dat is inderdaad een zorgwekkend en groeiend probleem. Maar hoe willen jullie dit gaan oplossen?

“Wij van Cyber Peacekeeping Forces bouwen het grootste platform ter wereld dat blockchain gebruikt om cybercrime-aanvallen te rapporteren. Het platform is bedoeld voor (inter)nationale samenwerkingen tussen handhavingsinstanties, bedrijven en burgers. Het platform stroomlijnt het rapporteren van cybercrime-aanvallen door rapporteertijd te verkorten, bureaucreatie te verminderen, kosten te besparen, accurate statistieken te creëren en betrouwbare kennis over cyberdreigingen te verenigen en delen.

Dit is echter geen standaardproduct zoals een scan of e-learning. Het is een verbond van de volgende generatie dat bewustwording creëert over het gevaar van cyberdreigingen en dat gebruikt kan worden om deze aanvallen te voorkomen. Het is een zeer innovatieve oplossing dat op proactieve wijze het cyberrisico vermindert waarmee organisaties tegenwoordig te maken krijgen. Dit doen we in eerste instantie door elke organisatie die in ons verbond treedt te adviseren over het risico dat ze loopt op een cybercrime-aanval. Bovendien kan het platform gebruikt worden om voor, tijdens en na een aanval advies en begeleiding te krijgen. De mogelijkheden zijn eindeloos!”

Welke technologie gebruiken jullie daarbij? En welke rol speelt blockchain daarin?

“We hebben op basis van een DLT een prototype gemaakt van een internetplatform dat cybercrime-aanvallen rapporteert. In essentie gebruiken we een private database (BigchainDB) met blockchain-karakteristieken. Dit zorgt ervoor dat partijen elkaar niet per se hoeven te kennen en/of te vertrouwen vanwege onverenigbare business modellen, overtuigingen of tegenstrijdige belangen, maar toch vanwege de toegevoegde waarde van de technologie achter blockchain kunnen samenwerken, communiceren en hun veiligheid kunnen coördineren.

We gebruiken blockchain niet alleen om 100% volgens de richtlijnen van de CIA te opereren, maar ook om te blijven voldoen aan de vereisten op het gebied van veiligheid, controle, stabiliteit, betrouwbaarheid, slimme contracten, ‘tokeconomics’ en ga zo maar door. Onze technologische oplossing ontsluit de kennis die tot nu toe was ingekapseld en die een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van cybercrime-aanvallen in zowel bedrijven als overheidsinstanties.”

Hoe kunnen organisaties dit platform in de praktijk gebruiken?

“Organisaties worden nu beoordeeld op basis van de manier waarop ze omgaan met cybercrime-aanvallen. Dus als er een cyberaanval wordt gericht op een bank, bijvoorbeeld in California, kan deze organisatie anoniem rapporteren wat er gebeurd is, wat de belangrijkste sleutelindicatoren zijn en hoe ze er vervolgens op hebben gereageerd. Als in de toekomst andere organisaties worden aangevallen door dezelfde of een vergelijkbare software, zijn zij beter in staat om hierop te reageren.

Een ander voorbeeld is een DDos-aanval op een Nederlands transportbedrijf. Dit bedrijf kan dit dan doorgeven aan het platform, waardoor andere logistieke bedrijven zich op een vergelijkbare situatie kunnen voorbereiden en zich hierop kunnen instellen. Het gaat allemaal om bewustwording!”

Maar waarom zou een bedrijf een cybercrime-aanval willen rapporteren met als doel een concurrent te helpen om zich voor te bereiden op een vergelijkbare aanval of dit zelfs te voorkomen?

“Als een bedrijf eerlijk en transparant is over zijn veiligheidsstatus, wekt dit vertrouwen bij de klanten en partners. Organisaties die geen onderdeel zijn van het platform, zullen minder betrouwbaar overkomen. De mate van betrouwbaarheid is een stimulans voor bedrijven die nog geen onderdeel uitmaken van het verbond. Door zich aan het platform te verbinden en cybercrime-aanvallen te rapporteren, creëert men vertrouwen onder de stakeholders. Sharing is caring!

Het platform zal ook worden uitgebreid om verschillende processen te faciliteren en stimuleren. Een voorbeeld daarvan is het indienen van claims van cyberverzekeringen aan verzekeraars.”

Jullie hebben al verschillende prijzen gewonnen met dit concept. Gefeliciteerd!

“In april 2018 hebben we de tweede prijs gewonnen voor de grootste blockchain hackathon ter wereld. Deze vond plaats in Groningen en werd georganiseerd door DutchChain. Hierdoor stonden we niet alleen in de belangstelling van veel verschillende organisaties, maar hebben we ook nog eens 25.000 euro gewonnen! Met dit geld konden we deelnemen aan het incubatieprogramma van Techruption op de Brightlands Smart Services Campus. Dit programma helpt ons het product verder te ontwikkelen op het gebied van technische, juridische, bedrijfskundige, organisationele, administratieve, strategische en bestuurlijke aspecten…”

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

“We hebben al verschillende samenwerkingsverbanden afgesloten met de Nederlandse Nationale Politie, cyber security-bedrijven, softwareontwikkelaars, academici en onafhankelijke deskundigen op het gebied van cyber security. Maar onze missie is om het eerste toonaangevende organisatie te worden op het gebied van Cyber Incident Reporting, Intelligence Sharing en Analysis Performing en daarmee de onlinewereld veiliger te maken. Door met technologie het vertrouwen te vergroten, samenwerking te bevorderen en de ontstane middelen te stroomlijnen, zijn we ervan overtuigd dat we samen de strijd tegen kwaadaardige cyber-dreiging kunnen winnen.

Ons doel is om vertrouwen te creëren door technologieën van verschillende industriële samenwerkingsverbanden te decentraliseren. Daarbij willen we de kennis met elkaar delen die verschillende organisaties en/of individuen kunnen helpen kostbare cybercrime-aanvallen vroegtijdig te voorkomen.”

Author: Aleksandar B. Shopski
← BACK TO OVERVIEW