A community for Blockchain,
Artificial Intelligence and
Climate Change.

Techvrouw Nathalie Drost wil pensioenindustrie hervormen

Medeoprichter van start-up NestEgg Nathalie Drost telt 23 lentes en is misschien wel de ultieme underdog in de techwereld, waar ze zich op heeft gestort sinds ze de mogelijkheden van blockchaintechnologie ontdekte. Ze wil de pensioenindustrie hervormen. Ondertussen pleit Drost voor meer diversiteit – op élk gebied. Vrouw-zijn an sich is geen verdienste. “Ik hoef geen credits voor het feit dat ik als vrouw aanwezig ben.”

Ze zegt het voor de zekerheid meteen maar even aan de telefoon: aan een gesprek over uitsluitend vrouw-zijn in de techwereld heeft ze geen behoefte. Te eenzijdig; zeker na al het tumult over seksuele intimidatie in de sector de afgelopen tijd. Over de mogelijke behoefte aan meer diversiteit in het algemeen wil ze wel haar gedachten delen. Want de tussen Amsterdam en Heerlen pendelende Nathalie Drost werkt weliswaar in een door mannen gedomineerde wereld, maar ze voelt zich daardoor ‘absoluut niet geremd’. Het is ongetwijfeld een opvallende verschijning tijdens vergaderingen: vrouw, blond, jong. Terugblikkend op haar jeugd zegt ze dat zij van de vrouwen in het gezin degene was die thuis ‘altijd de technische probleempjes oploste’. “Ik vond het leuk om dingen zelf uit te zoeken.” Het zijn de genen van haar vader, vermoedt ze, die werkzaam is geweest in de IT. Later heeft ze pogingen tot coderen gedaan, maar dat is niet haar sterke kant, lacht ze nu. In Wageningen geboren, opgegroeid in Veenendaal, gevolgd door studies in haar geboorteplaats en Nijmegen. Tijdens een onderzoeksproject aangaande hybride bankieren voor haar master Business Administration verdiept Drost zich in blockchaintechnologie. Daar raakt ze zó door gefascineerd, dat ze haar aanvankelijke toekomstambities overboord zet omdat ze iets moet en zal doen met de jonge technologie.

Rolmodellen

In 2017 publiceert Microsoft de resultaten van een onderzoek naar STEM-vaardigheden onder 11.500 Europese meisjes en jonge vrouwen, waarbij STEM staat voor science, technology, engineering en math. Daaruit blijkt dat de interesse voor deze onderwerpen zo rond het elfde levensjaar oplaait in ons land. Drie jaar later haken de meeste Nederlandse meiden alweer af. Terwijl meer dan de helft van de Russische meisjes vindt dat er bemoedigende STEM-rolmodellen voor hen zijn, ziet in ons land slechts 35 procent dat ook zo, aldus het onderzoek. Ondertussen doet Drost in datzelfde jaar mee aan de Dutch Blockchain Hackathon. Ze maakt deel uit van Team Ben2, dat bestaat uit vijf leden van het Blockchain Education Network. Ze moeten aan de slag met het thema ‘de toekomst van pensioenen’ en slepen de overwinning in de wacht. Tijdens een interview na afloop zegt ze voor de camera dat hun idee ‘het systeem veel goedkoper maakt voor pensioenuitvoerders’ en grapt dat ze dat ze daarom waarschijnlijk hebben gewonnen. Start-up NestEgg vloeit voort uit de hackathon. Om het idee daadwerkelijk om te zetten in een prototype wordt in samenwerking met APG, een van de track sponsors van de hackathon, een verkenningsproces gestart.

Pensioenindustrie

Inmiddels heeft NestEgg een plek binnen fieldlab Techruption. Daar stort de jonge onderneemster zich samen met twee anderen op een missie die in wezen kan worden samengevat als het bieden van toekomstige zekerheid aan burgers. Het huidige pensioensysteem in ons land is namelijk ongeschikt voor de naderende ‘service economy’, die onder meer afnemende arbeidsparticipatie en een groeiend aantal zelfstandigen en jobhoppers met zich meebrengt, stellen de pioniers. Bovendien is op een aantal belangrijke factoren van tevoren anticiperen onmogelijk voor mensen op het moment dat ze pensioenkeuzes (moeten) maken, zegt Drost. Neem eventuele toekomstige inflatie of opschuivende pensioenleeftijden ten gevolge van economische beleidskeuzes. Tel daarbij op de forse overheadkosten van pensioenfondsen en -uitvoerders en de vraag in hoeverre die straks überhaupt nog zijn op te hoesten. Oftewel: de pensioenindustrie is dringend toe aan hervorming.

NestEgg streeft naar het reduceren van kosten voor levensonderhoud. Het concept: middels crowdfunding investeren deelnemers bedragen vanaf vijf euro in duurzame initiatieven, van windmolens en zonnepanelen tot zelfrijdende auto’s. Met behulp van blockchaintechnologie worden zaken als eigenaarschap en opbrengst op transparante wijze vastgelegd en real time bijgehouden. Wie 1 procent van een windmolen bezit, heeft recht op 1 procent van de door de molen geproduceerde energie. Hiermee kan een deelnemer zijn energierekening verlagen. Wie liever verkoopt, kan de waarde herinvesteren in meerdere duurzame projecten – en zo zijn portfolio uitbreiden. Grote uitdagingen behelzen onder andere ‘het bouwen van de techniek’ en het laveren in een juridisch schemergebied; aangezien regulering van blockchaintechnologie nog in de kinderschoenen staat. En dan is er nog die veelbesproken kloof tussen de oude wereld en jongere generaties. Hoe legt een jong, innovatief bedrijf aan die ‘oude wereld’ de eerste ideeën uit en loop je dan aan tegen gebrek aan kennis over de complexe materie? Soms wel, beaamt Drost. Daarom is de strategie geregeld: eerst op kleine schaal laten zien dat iets werkt en daarna pas vragen wat men ervan vindt. “Dat is makkelijker dan andersom.”

Conservatief

Terwijl de commerciële blockchainambities overal de pan uitrijzen, schuilt in Drost duidelijk iets van een idealist. “Het mooie van deze technologie is dat die kansen biedt om een beetje power aan de mensen terug te geven.” Dat het merendeel van de vrouwen beduidend minder interesse heeft in dergelijke onderwerpen is in elk geval deels gendergerelateerd, denkt Drost. “Dat moet haast wel. Kijk maar naar het begin van het computertijdperk: ook toen waren vooral mannen geboeid door de technologie.” Ze gelooft dat iedere sector die door één geslacht wordt gedomineerd kansen mist. “Vrouwen reageren anders, benaderen en bekijken vraagstukken en onderwerpen vanuit een ander perspectief.” Nog veel belangrijker vindt ze diversiteit over de gehele linie: in geslacht, etniciteit, afkomst, opleiding en ervaring. “Daar heeft een industrie baat bij.” Zelfs in het kleine NestEgg-team ziet ze de meerwaarde daarvan. Medeoprichter Dean Masley komt uit de Verenigde Staten. Drost: “Wij Nederlanders zijn vrij conservatief. Ik zeg veel sneller dat iets onmogelijk is, terwijl Dean roept dat het wel kan. Door de ogen van een ander naar een probleem kijken, is ongelooflijk leerzaam.” Het ondernemerschap heeft haar hart gestolen. Drost wil later niets anders meer. Haar streven voor NestEgg? Het zou mooi zijn als het over een jaar of vijf dusdanig zelfstandig draait, dat zij er, in elk geval deels, afscheid van kan nemen. Om aan een nieuw ondernemershoofdstuk te beginnen. Maar voorlopig pakt ze dus nog even aan in Heerlen. En in de nationale hoofdstad, waar ze ook nog als system engineer werkt voor APG en tijd doorbrengt met vriendlief.

Vrouw, blond en jong. Nathalie Drost is misschien wel de ultieme underdog in de door haar verkozen mannenwereld. Zo nu en dan wordt het bevestigd. “Dan kijken ze gek op als ik ergens binnenloop, om vervolgens tien minuten later vragen te stellen aan mij.” Drost vindt het prima – zolang ze niet in een uitzonderingspositie wordt gemanoeuvreerd. “Tijdens een bijeenkomst werd eens opgemerkt hoe fijn het was dat er vrouwen waren. Toen ben ik opgestaan en heb ik iets gezegd.” Ze schudt haar hoofd. “Ik hoef geen credits voor het feit dat ik als vrouw aanwezig ben.”

NestEgg; de stand van zaken

Een eerste pilot met drones (“een manier om goedkoop en snel de technologie te testen”) leerde dat de techniek werkte, de distributie denkwerk vereiste en drones uiteindelijk toch niet zo handig waren ‘vanwege de breekbaarheid’. In deze fase zijn de NestEgg-pijlen gericht op zonnepanelen om de propositie te testen, laat medeoprichter Nathalie Drost weten. Vragen als ‘wat levert het nou op’ en ‘is het het waard om het op die manier te verkopen’ moeten daarmee worden beantwoord. Het liefst willen zij en medeondernemers Dean Masley en Isaac Ibiapina het dak van de Brightlands Smart Services Campus met zonnepanelen bedekken. Of dat gaat lukken, is nog even de vraag. Overigens acht Drost volledige decentralisatie van hun ideeën voorlopig weinig realistisch. “Kwaliteit moet worden gegarandeerd. Daarvoor is validatie door een derde partij nodig.”

Author: Gwen Teo
← BACK TO OVERVIEW