A community for Blockchain,
Artificial Intelligence and
Climate Change.

Waarom een betere toekomst begint met loslaten

Echte vernieuwing begint met loslaten. Van denkwijze: van kapitalistisch naar maatschappelijk belang. Van centralisatie naar decentralisatie. En bovenal van behoud naar experiment. Aldus zelfverklaard troublemaker Vince Meens, die blockchainondernemerschap binnen Techruption moet aanjagen.

Hij gelooft niet in ‘corporate innoveren’. Wel in creatie boven behoud. En wie vraagt naar het ontstaan van zijn interesse voor blockchaintechnologie krijgt onder andere te horen dat hij ‘een beetje antikapitalistisch’ is. Zestien jaar geleden maakte Vince Meens, nu 31, websites voor discotheken in de buurt. Als dertienjarige had hij namelijk het plezier van programmeren en coderen ontdekt. Het feit dat hij daarmee al jong geld kon verdienen, maakte de motivatie voor school wel wat minder. En dus behoort Meens, die wachtend bij de koffiekassa lachend toegeeft enige moeite te hebben met autoriteit, tot de voortijdige schoolverlaters in Nederland. De autodidact omarmde het ondernemerschap. Het ging gepaard met vallen en opstaan. Experienced both successful exits as well as a bankruptcy, heeft hij op zijn LinkedIn-profiel geschreven. Het lijkt misschien tegenstrijdig, die antikapitalistische gedachte en zijn cv, weet ook Meens. “Maar ik word niet gedreven door muntjes, wel door technologische ontwikkelingen.”

Mondiale blockchainrace

Als verantwoordelijke voor blockchain entrepreneurship development bij Techruption houdt Meens zich bezig met het aantrekken en begeleiden van start-ups. En met nadenken over de vraag hoe de wereldwijde aandacht voor dit onderwerp nu eigenlijk maximaal te kapitaliseren is, te midden van de technologische blockchainrace die momenteel mondiaal plaatsvindt. Waarvoor enerzijds geduld nodig is, omdat je nu eenmaal ‘niet meteen de wereld kunt veroveren’ en anderzijds ‘een cultuur moet worden gecreëerd’ waarbinnen experimenteren ruim baan krijgt. Nee, Meens maakt zich niet al te druk over zaken als de privacy-gerelateerde gevolgen van de PSD2-richtlijn (“ik denk dat dergelijke vraagstukken simpelweg worden gepasseerd door blockchain”) of de mogelijke risico’s van blockchaintoepassing, zoals het ontbreken van controle op het moment van data-invoering. Hij gelooft in een ‘casino-achtige structuur: hoe langer en vaker je de waarheid spreekt, hoe beter je reputatie wordt’. Bovendien speelt timing een cruciale rol. “Met de huidige systemen administreren we achteraf, terwijl het in de blockchain live moet plaatsvinden. Dat beperkt de tijd om überhaupt te kunnen frauderen.”

Volumekracht

Het realiseren van voldoende volumekracht staat wel hoog op zijn denkagenda. Volgens de Nationale Blockchain Coalitie-actieagenda biedt Brightlands vanuit het Techruption-fieldlab onder meer input voor doorontwikkeling van beleid en regelgeving. Terwijl het doel van de coalitie ‘het creëren van voorwaarden voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen’ luidt, kun je daartegenover stellen dat ontwikkelingen doorgaans niet wachten op welke agenda dan ook – zeker disruptieve innovaties niet. En hoe zit het eigenlijk met de internationale concurrentie, waartegen opboksen op zijn zachtst gezegd een hele opgave lijkt? “We hebben de juiste mensen,” zegt Meens, “en we zijn wellicht zelfs de beste spot van Europa op dit gebied. De uitdaging is waken voor Limburgse of Euregionale kleinschaligheid.” Oftewel: het begin is goed, nu is het een kwestie van doorpakken. Profileren, programma’s snel opschalen, investeren. Hij wijst op het grote aantal incubators en accelerators in de Verenigde Staten. “Dat zijn er veel meer dan hier.” Daarop voortbordurend redeneert hij dat ‘cherry picking van tevoren’ geen optimale handelswijze is voor Nederland als je koploper wilt zijn. En dus pleit hij voor een lossere houding. Die houdt in: experimenten toestaan die (nog) buiten de regulering vallen, een cultuur realiseren ‘waarbinnen honderd dingen een vroege dood mogen sterven, maar waarvan de nalatenschap een persoon is die iets van grote maatschappelijke waarde bedenkt’. Hij gebaart. “Láát iemand iets live knallen, zelfs als daarbij op teentjes wordt getrapt.” De nieuwe wereld gaat nu eenmaal ‘razendsnel en past niet bij beleids- en praatgroepjes’. Zo moet een softwarestart-up agressief te werk gaan, zegt Meens. Wie niet binnen drie maanden draait, is weinig geloofwaardig. Een van subsidieregelingen afhankelijke houding (en aanpak) werkt in zo’n geval belemmerend. “Start-ups die voor regionale financiering in aanmerking willen komen, moeten zich hier vestigen. Dat kan een obstakel zijn. Ik denk dat we blij mogen zijn als een bedrijf uit de VS hier een paar maanden iets wil doen. Meer flexibiliteit is noodzakelijk.” Dan corrigeert hij zichzelf. “Ik ben misschien te fel.” Want hij is trots op het feit dat in er elk geval keuzes worden gemaakt. Keuzes die tot Techruption hebben geleid. Keuzes zoals ‘APG maakt: groots inzetten op innovatie en front row willen zitten’. Stellig: “Dúrven kiezen, daar begint het mee”. Binnen de Heerlense campus hoopt Meens op flinke opschaling (“naar 40, 50 keer dit alles”), het liefst in het komende jaar. Hij ziet kansen om een virtueel merk te maken van Techruption, met samenwerkingen in China en elders in de wereld. Het zou Meens gelukkig maken als Techruption een ‘piratennest-achtig iets’ wordt. “Met een campus die 24 uur per dag open is. Waar ik dan binnenloop om vervolgens niet meer naar huis te willen gaan, omdat ik 200 inspirerende onbekenden aan een betere toekomst zie werken.”

Behoud versus creatie

Een veel gevoerde discussie behelst de vraag of een actieve overheid daarbij de ondernemingsgeest aanwakkert of moet worden gewaakt voor te veel inmenging van bovenaf. Meens is voorstander van een overheid die de ‘juiste randomstandigheden’ creëert, maar ‘zich vooral niet moet bemoeien’ met het hoe en waaraan besteden van middelen. Hij oppert het uitgeven van een ‘brightcoin’, om (onder andere) blockchainstart-ups mee te financieren. Dat idee kan in zijn omgeving voorlopig niet op veel bijval rekenen, licht hij toe: mensen vinden het te risicovol. “De provincie Limburg heeft een sterke vermogenspositie. Laten we alle Limburgers brightcoin-aandeelhouders maken. Gedeelde verantwoordelijkheid, en schaalgrootte realiseren middels crowdfunding vanuit de community.” Behalve voor decentralisatie pleit Meens namelijk voor meer lokaal initiatief, hij gelooft in een toekomst vol coöperaties. Maatschappelijk belang vóór individueel belang, als tegenhanger van het kapitalisme. Hoe de mens met een dergelijke transitie van een oude naar een nieuwe wereld om zal en wil gaan, is de ‘spannende vraag’ die rest. Dat grote veranderingen wachten, daarvan is Meens echter overtuigd. “Behoud is onnatuurlijk. Creatie wint uiteindelijk altijd.”

Over Vince Meens

Vince Meens denkt graag groot. Wie de Kerkradenaar spreekt en zijn cv bekijkt, moet wel tot die conclusie komen. Hij heeft ook humor. Onder het kopje educatie op LinkedIn heeft hij een master Troublemaking ingevuld, behaald aan de School of Hard Knocks. Verder prijken op het curriculum vitae functies als cto en ceo. Hoewel ‘blockchain geen golden tool voor alles’ is, gelooft Meens rotsvast in het belang van de technologie. Tijdens een podcast van Rhys Lindmark over ‘creating a humanist blockchain future’ zei Meens dat mensen nu nog relatief makkelijk wegkomen met dingen. “Blockchain zal ons helpen inzien dat the quick win for ourselves not the good win for all of us is.” Naast Techruption is hij ook druk met de ‘Pod’, een zelfrijdende, elektrische auto. Vince Meens werd op 15 juli 1986 geboren, is verloofd en woont in Maastricht.

Author: Gwen Teo
← BACK TO OVERVIEW