A community for Blockchain,
Artificial Intelligence and
Climate Change.

Digitaal huisdossier

Climate Change

Wil jij of wilt jouw bedrijf aansluiten bij dit initiatief? Aarzel niet en neem contact met Lotte Loeber via lotte@smartclimateopportunities.com

Het Kadaster wil de drempel voor woningbezitters verlagen om duurzame maatregelen voor hun woning te nemen. Deze drempel wordt verlaagd door inzicht te genereren in de gegevens over de woning via één dossier/platform. De informatie moet geborgd worden door een onafhankelijke partij, en bevat bijvoorbeeld het energielabel, de WOZ waarde en een warmte verliesrekening van de woning. De eigenaar van de woning is de eigenaar van het dossier en bepaalt wie hier toegang tot krijgt. Dit kunnen bijvoorbeeld banken zijn wanneer je financiering voor je woning zoekt of een partij als MilieuCentraal wanneer je je woning aardgasvrij wil maken.

21 december van 13.00 tot 15.00u komt het Digitaal huisdossier bij elkaar. Wil jij meedoen aan dit initiatief en gelijk aanhaken op deze sessie? Laat het ons weten!

Kortom:

Wat houdt de usecase in?

 • Verzamelen van informatie over een huis in één digitaal huisdossier, waardoor beter inzicht ontstaat in energieverbruik, warmteverlies, woningwaarde, etc.
 • Verschaffen van inzicht voor bewoners in mogelijkheden om het eigen huis te verduurzamen.
 • Verbeteren en versnellen van besluitvormingsproces van bewoners door betrouwbare huisinformatie op een veilige manier te delen met aannemers, overheden en financiers, etc.

Welk probleem lost de usecase op?

 • Groter bewustzijn bij bewoners over energiegebruik in eigen huis
 • Groter inzicht in effect van duurzame maatregelen
 • Minder keuzestress het nemen van duurzame maatregelen
 • Kortere advies- en voorbereidingstijd en -kosten van ondernemers
 • Bewoners worden uitgedaagd om duurzame maatregelen te nemen (energiecompetitie)

Welke partners zijn er nodig?

 • Bewoners (eerst huiseigenaren, daarna huurders)
 • Particuliere verhuurders (en later wooncorporaties)
 • Gebruiksadviseurs (Verborgen Impact, Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis, …)
 • Gebouwadviseurs (www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl)
 • Software ontwikkelaars (VABI, ESCO,..)
 • Energiegame ontwikkelaars (We-Energy, Tygron, EnergyZero, …)
 • Aannemers (BDP, Dura Vermeer, …)
 • Financiële instellingen (Rabobank/OCKTO, Volksbank, …) à zie ook Prettig Wonen
 • Kadaster-partners (RVO, CBS, Platform31,…)
 • SCO-partners (Techruption – Climate Change, Brightlands, …)
 • Universiteiten (Groningen, Delft, …)
 • Netbeheerders (Liander, Stedin, Enexis, …)
 • Lokale partners (gemeente, energiecorporatie, energieregio, …)
 • Ministerie BZK (Klimaatakkoord, Omgevingswet, Woningbouwopgave)
 • Ministerie EZK (Energie besparen, Energielabel, Energie thuis, Slimme meter)

Waar is er hulp bij nodig?

 • Bewoners en partners die prototype van digitaal huisdossier gaan gebruiken
 • Ontwikkeling prototype van digitaal huisdossier en ‘ afsprakenstelsel ‘
 • Partnerafspraken, waardeproposities, business cases, presentaties, promotie- en marketing
 • Opzetten organisatievorm waarin digitaal huisdossier kan ‘landen’ voor bevorderen van gebruik, onderhouden en uitbouwen partnernetwerk en doorontwikkeling prototype.

Terug naar de use cases